Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Sang Tên Sổ Hồng Chung Cư"

Tư Vấn Sang Tên Sổ Hồng Chung Cư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Sang Tên Sổ Hồng Chung Cư.

Sang tên căn hộ chung ?

<strong>Sang</strong> <strong>tên</strong> căn hộ <strong>chung</strong> <strong>cư</strong> ?
Năm 2002, tôi có nhờ người chị họ đứng tên mua giúp căn hộ chung ; (vì tôi không có hộ khẩu tại