Luat Minh Khue

Tư vấn sang tên sổ hồng chung cư ?

Tư vấn sang tên sổ hồng chung cư ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn sang tên sổ hồng chung cư ?

Sang tên căn hộ chung ?

<strong>Sang</strong> <strong>tên</strong> căn hộ <strong>chung</strong> <strong>cư</strong> ?
Năm 2002, tôi có nhờ người chị họ đứng tên mua giúp căn hộ chung ; (vì tôi không có hộ khẩu tại