Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự"

Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tư vấn về miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn về miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?
Thưa luật sư, em là sinh viên của một trường Đại học. Theo chương trình học cử nhân, thời gian học là 4 năm nhưng có thể học tối đa là 6 năm cho một sinh viên theo học tại trường ở ngành CNTT.