Luat Minh Khue

Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Tư vấn về miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn về miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?
Thưa luật sư, em là sinh viên của một trường Đại học. Theo chương trình học cử nhân, thời gian học là 4 năm nhưng có thể học tối đa là 6 năm cho một sinh viên theo học tại trường ở ngành CNTT.