Luat Minh Khue

Tư vấn trường hợp mua nhà chưa có sổ hồng ?

Tư vấn trường hợp mua nhà chưa có sổ hồng ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn trường hợp mua nhà chưa có sổ hồng ?

Chuyện sổ đỏ, sổ hồng

Chuyện <strong>sổ</strong> đỏ, <strong>sổ</strong> <strong>hồng</strong>
kia, theo Nghị định 60, đất nhà được cấp “sổ hồng”- gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà