Luat Minh Khue

Tư vấn trường hợp tung ảnh nóng trên mạng xã hội có kiện được không

Tư vấn trường hợp tung ảnh nóng trên mạng xã hội có kiện được không - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn trường hợp tung ảnh nóng trên mạng xã hội có kiện được không

Tư vấn về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác?

Tư vấn về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác?
Kính gửi VPLS: Gần đây tôi thường xuyên bị một người em gái trong họ, luôn dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, thậm chí là rất bẩn để chửi rủa tôi trên Facebook một cách công khai. Không những thế còn nhắn tin để xúc phạm tôi qua tin nhắn hộp thư thoại trong facebook nữa.