Luat Minh Khue

Tư vấn vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất

Tư vấn vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất

Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

Quy định về trưng dụng đất ? Làm cách nào để biết dự án của doanh nghiệp có thuộc phạm vi bị Nhà nước thu hồi đất hay không ?

Xin luật sư tư vấn: Luật đất đai năm 2013 quy định như thế nào về việc trưng dụng đất ? Và Tập đoàn ABC là một tập đoàn lớn chuyên xây dựng các dự án khu trung tâm mua sắm và nhà ở thương mại. Tập ...