Luat Minh Khue

Tư vấn về chế độ hưu trí trước tuổi và mức bị trừ

Tư vấn về chế độ hưu trí trước tuổi và mức bị trừ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về chế độ hưu trí trước tuổi và mức bị trừ

Bậc lương tiến sĩ là bao nhiêu ?

Bậc lương tiến sĩ là bao nhiêu ?
Kính chào quý anh/chị, Tôi email này xin tư vấn về việc xếp lương và nâng lương, cụ thể: Thầy A hưởng lương bậc 2, 2.67. Trong thời gian giữ bậc, thầy đi học Nghiên cứu sinh theo học bổng giáo sư 3 năm ở nước ngoài. Sau đó thầy xin trường tiếp tục gia hạn thêm 01 năm.