Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn về chuyển nhượng đất"

Tư vấn về chuyển nhượng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn về chuyển nhượng đất.

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?
kính nhờ Công ty Luật tư vấn giúp: 1; Nội dung tranh chấp Địa bàn: Thôn Đ, xã LH, tỉnh HY Diện tích ruộng: 841m2 Loại ruộng: Đất trũng khó làm. Năm 2001 trở về trước ruộng này của nhóm (50 khẩu) mỗi khẩu 16,8m2. Năm 2002, nhà nước cho phép dồn điền đổi thửa. Nhóm không làm nữa và đã trả lại cho thôn.