Luat Minh Khue

Tư vấn về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Tư vấn về hôn nhân có yếu tố nước ngoài - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về hôn nhân có yếu tố nước ngoài

Xin giấy chứng nhận độc thân như thế nào?

Xin giấy chứng nhận độc thân như thế nào?
Xin chào Luật Minh Khuê:Em đã từng xin giấy (xác nhận độc thân) nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn, nay muốn xin lại thì phải làm thủ tục như nào ạ? Trước em xin giấy xác nhận để đăng ký với một người tên A (nhưng chưa kịp đăng ký) nay lại muốn đăng ký kết hôn với một người tên B thì có vấn đề gì vướng mắc không ạ?