Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Về Khoản Tiền Trợ Cấp Thôi Việc"

Tư Vấn Về Khoản Tiền Trợ Cấp Thôi Việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Về Khoản Tiền Trợ Cấp Thôi Việc.

vấn lĩnh trợ cấp thôi việc?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> lĩnh <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong>?
Thưa luật sư, Tôi công tác tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Sóc Trăng từ tháng 7 năm 1994 (là Chủ tịch CĐ cơ sở từ 1995 đến nay), tham gia BHXH từ tháng 07/1995. Có thời gian đóng BHXH và BH thất nghiệp như sau:

vấn trợ cấp thôi việc

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong>
chấm dứt hợp đồng và ký hợp đồng lao động với một trường cao đẳng nghề. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp