Luat Minh Khue

Tư vấn về quyền thừa kế đất đai

Tư vấn về quyền thừa kế đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về quyền thừa kế đất đai

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?

Tư vấn về tranh chấp đất nông nghiệp được giao của tập thể?
kính nhờ Công ty Luật tư vấn giúp: 1; Nội dung tranh chấp Địa bàn: Thôn Đ, xã LH, tỉnh HY Diện tích ruộng: 841m2 Loại ruộng: Đất trũng khó làm. Năm 2001 trở về trước ruộng này của nhóm (50 khẩu) mỗi khẩu 16,8m2. Năm 2002, nhà nước cho phép dồn điền đổi thửa. Nhóm không làm nữa và đã trả lại cho thôn.

Tư vấn về chuộc lại nhà đất đã cắm cho ngân hàng?

Tư vấn về chuộc lại nhà đất đã cắm cho ngân hàng?
Chào văn phòng luật sư : gia đình tôi có 4 người bố mẹ vẫn khỏe, hai anh em tôi đã lập gia đình riêng , hai anh em đều xây nhà trên 1 mảnh đất của bố mẹ tôi. nhưng bố mẹ vẫn chưa phân chia đất cho hai anh em sổ đỏ bố mẹ vẫn giữ và đứng tên bố mẹ tôi . Gần đây anh tôi có gạ gẫm và được bố mẹ đồng ý đem cắm sổ đỏ cho ngân hàng với giá 300.000.000 đồng để anh ấy làm ăn