Luat Minh Khue

Tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi bố mất

Tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi bố mất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về thủ tục sang tên sổ đỏ sau khi bố mất

Tư vấn thủ tục tặng cho đất của anh chị em trong gia đình?

Tư vấn thủ tục tặng cho đất của anh chị em trong gia đình?
Xin chào luật sư,Tôi có em gái và em gái tôi đã lấy chồng. vợ chồng em gái tôi có một căn nhà.Bây giờ vợ chồng em gái tôi muốn tặng căn nhà đó cho tôi (tôi đã lập gia đình). Tôi có tham khảo một số luật về thuế cho tặng và được biết anh chị em trong nhà tặng cho nhau thì không phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Nhưng miếng đất em tôi đang đứng tên lại có tên của chồng,