Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Về Thủ Tục Tách Thửa Dưới Dạng Đồng Sở Hữu"

Tư Vấn Về Thủ Tục Tách Thửa Dưới Dạng Đồng Sở Hữu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Về Thủ Tục Tách Thửa Dưới Dạng Đồng Sở Hữu.

vấn về tranh chấp đất đồng chủ sở hữu?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>về</strong> tranh chấp đất <strong>đồng</strong> chủ <strong>sở</strong> <strong>hữu</strong>?
Kình gửi Công Ty Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi như sau: Trước kia tôi có mua một mảnh đất cùng với anh A và nhờ anh A đứng tên. Sau này anh A mang bìa đỏ đi thế chấp ngân hàng vay tiền. Do làm ăn phá sản nên anh A không có tiền trả cho ngân hàng và bị ngân hàng kiện đòi nợ.