Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân"

Tư Vấn Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Về Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

vấn về miễn thuế thu nhập nhân ?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>về</strong> miễn <strong>thuế</strong> <strong>thu</strong> <strong>nhập</strong> <strong>cá</strong> <strong>nhân</strong> ?
Xin chào luật sự, tôi có thắc mắc mong luật sư giải đáp: Tôi có căn nhà ở Quận A trong khu quy hoạch đường sắt (chủ quyền nhà 12/2014) không bán được, cũng không cầm vay ngân hàng được vì trên giấy tờ bị chấm mè đen toàn bộ căn nhà (nằm trong khu qui hoạch). Sau khi chạy vạ, vay mượn trong gia đình, tôi mua căn nhà ở Quận B, giấy chủ quyền tháng 01/2015, tôi có cầm giấy tờ nhà Quận B cho ngân hàng tháng 03/2015 để trả bớt nợ nẩn.