Luat Minh Khue

Tư vấn về việc bị công ty sa thải

Tư vấn về việc bị công ty sa thải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về việc bị công ty sa thải

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?
Xin luật sư tư vấn giúp cháu vấn đề sau:Lương trong hợp đồng lao động của cháu, tổng lương (căn bản+ tất cả các khoản phụ cấp, chưa trừ bảo hiểm phải nộp) là 4,8 triệu. Sau ngày 31/07/2015, thì giám đốc nâng lương cho cháu nhưng không làm lại hợp đồng và cũng không có phụ lục gì cả.

Pháp luật quy định như thế nào về việc đi làm lại sau khi nghỉ chế độ thai sản ?

Pháp luật quy định như thế nào về việc đi làm lại sau khi nghỉ chế độ thai sản ?
Xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp tôi :Tôi là một nhân viên trong công ty của nước ngoài đã làm việc 4 năm và đã được ký hợp đồng dài hạn là 3 năm,đến năm thứ 4 tôi nghỉ thai sản .Sau thời gian 6 tháng thai sản tôi đi làm thì công ty đã thuyên chuyển chức vụ cho tôi sang bộ phận khác để làm việc.