Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn về việc bị công ty sa thải"

Tư vấn về việc bị công ty sa thải | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn về việc bị công ty sa thải.

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?

Tư vấn về việc nhận lương sau khi nghỉ làm.?
Xin luật sư tư vấn giúp cháu vấn đề sau:Lương trong hợp đồng lao động của cháu, tổng lương (căn bản+ tất cả các khoản phụ cấp, chưa trừ bảo hiểm phải nộp) là 4,8 triệu. Sau ngày 31/07/2015, thì giám đốc nâng lương cho cháu nhưng không làm lại hợp đồng và cũng không có phụ lục gì cả.

Pháp luật quy định như thế nào về việc đi làm lại sau khi nghỉ chế độ thai sản ?

Pháp luật quy định như thế nào về việc đi làm lại sau khi nghỉ chế độ thai sản ?
Xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi mong luật sư giải đáp giúp tôi :Tôi là một nhân viên trong công ty của nước ngoài đã làm việc 4 năm và đã được ký hợp đồng dài hạn là 3 năm,đến năm thứ 4 tôi nghỉ thai sản .Sau thời gian 6 tháng thai sản tôi đi làm thì công ty đã thuyên chuyển chức vụ cho tôi sang bộ phận khác để làm việc.