Luat Minh Khue

Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ trước thời hạn ?

Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ trước thời hạn ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà trọ trước thời hạn ?

Hợp đồng thuê của hàng và việc trả cửa hàng trước thời hạn ?

Hợp đồng thuê của hàng và việc trả cửa hàng trước thời hạn ?
Kính chào Luật Minh Khuê ! Xin cho tôi hỏi: Tôi có cho 1 người thuê 1 shop bán hàng trong thời hạn là 1 năm, bắt đầu từ tháng 9/2015, tôi là người ký tên bên cho thuê chứ không phải chồng. Khi thuê người đó nói thuê cho em trai bán hàng nhưng thực tế lại chung vốn với người khác và người thứ 3 đó bán hàng. Tôi nghĩ chuyện đó cũng không quan trọng gì nên không ý kiến.