Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư vấn vi phạm trong hợp đồng chuyển nhượng đất"

Tư vấn vi phạm trong hợp đồng chuyển nhượng đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư vấn vi phạm trong hợp đồng chuyển nhượng đất.

Tư vấn về tranh chấp mồ mả ?

Tư vấn về tranh chấp mồ mả ?
Kính gửi văn phòng luật sư Minh Khuê, tôi có một việc muốn nhờ văn phòng luật sư tư vấn như sau: Dòng họ tôi có một lăng mộ của cụ quan thái giám triều Nguyễn, theo thần phả được giữ ở Làng thì diện tích khu mộ là 1 sào 10 thước. Khu mộ này đã có từ thế kỉ 18, đến khi cải cách thì khu đất này bị hợp tác xã xung công chỉ còn phần chính của khu mộ được bao quanh bằng đá ong với diện tích khoảng 150 m2.