Luat Minh Khue

Tội làm giả chứng từ

Tội làm giả chứng từ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tội làm giả chứng từ

Làm giả chứng từ kế toán, tội gì?

Làm giả chứng từ kế toán, tội gì?
Kính thưa luật sư! Chị gái tôi là N.T.M.P làm ở Công ty HQ tại Ninh Thuận là công ty tư nhân. Chị tôi làm kế toán quản lý công nợ theo quy định thì không được thu và giữ tiền của công ty.