Luat Minh Khue

Từ chối cung cấp thông tin

Từ chối cung cấp thông tin - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Từ chối cung cấp thông tin

Quyền từ chối cung cấp ADN khi kiện ra tòa ?

Quyền từ chối cung cấp ADN khi kiện ra tòa ?
Thưa Luật sư tôi có vấn đề mong được tư vấn giúp chuyện như sau: Năm 2006 tôi có quen 1 cô gái và có quan hệ vài lần,đến năm 2007 chúng tôi chia tay và cũng được sự đồng ý từ cô ấy.