Luat Minh Khue

Thành lập Công Đoàn cơ sơ

Thành lập Công Đoàn cơ sơ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thành lập Công Đoàn cơ sơ

Thỏa ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể
Xin chào luật sư,tôi có câu hỏi xin được tư vấn: Công ty tôi là công ty nhỏ, chưa muốn thành lập Công đoàn Cơ sở. Tuy nhiên,muốn làm thoả ước lao động tập thể thì phải có người đại diện bên phía Công đoàn. Mong công ty tư vấn giúp tôi làm sao để không phải thành lập Công đoàn cơ sở mà vẫn lập được thoả ước lao động tập thể. Xin cảm ơn! Người gửi: N.V.T