Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thông Tư 03 2013 TT BTC"

Thông Tư 03 2013 TT BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thông Tư 03 2013 TT BTC.

Thông 03/2005/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>03</strong>/2005/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính

Thông 03/1999/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>03</strong>/1999/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn Cơ chế giao hàng trả chậm trừ vào nợ của Chính phủ Việt nam đối với Iraq

Thông 38/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 38/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59

Thông 110/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 110/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Thông 98/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 98/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
mạng về nhà ở theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người

Thông 99/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 99/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốnđầu xây dựng cơ bản từ

Thông 103/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 103/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thuỷ qua biên giới với Campuchia

Thông 109/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 109/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Thông 112/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 112/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Thông 116/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 116/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây nuôi sinh sản

Thông 117/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 117/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu Châu Âu cho

Thông 123/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 123/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

Thông 58/2013/TT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> 58/<strong>2013</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Thông 58/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm