Luat Minh Khue

Thông tư //TT-BLĐTBXH

Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH

Có được hưởng quyền lợi theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hay không?

Có được hưởng quyền lợi theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hay không?
Cha em đang hưởng chế độ trợ cấp Người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ là 61%. Hiện em vừa tốt nghiệp ĐH vào tháng 11/2015. Em trai của em đang học năm thứ 3 ĐH. Vậy em và em trai có được hưởng quyền lợi theo Thông tư 36/2015/TT-BLĐTBXH hay không? Em xin cảm ơn.