Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thông Tư Liên Tịch 175 2011 TTLT BQP BGDĐT"

Thông Tư Liên Tịch 175 2011 TTLT BQP BGDĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thông Tư Liên Tịch 175 2011 TTLT BQP BGDĐT.

Thông liên tịch 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>liên</strong> <strong>tịch</strong> <strong>175/2011</strong>/<strong>TTLT-BQP-BGDĐT</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Thông liên tịch 13/2002/TTLT-BGDĐT-BTC

<strong>Thông</strong> <strong>tư</strong> <strong>liên</strong> <strong>tịch</strong> 13/2002/<strong>TTLT-BGDĐT</strong>-BTC
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 194/2002/QĐ - TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày ...