Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thất nghiệp tại Mỹ"

Thất nghiệp tại Mỹ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thất nghiệp tại Mỹ.

Thất nghiệp tại Mỹ cao kỷ lục kể từ 1945

Thất nghiệp tại Mỹ cao kỷ lục kể từ 1945
Số người Mỹ bị mất công ăn việc làm trong năm 2008 đã nhiều hơn bất kỳ năm nào kể từ Chiến tranh thế giới lần 2 năm 1945. BBC đưa tin giới chủ tại Mỹ đã sa thải khoảng 2,6 triệu việc làm.