Luat Minh Khue

Thất nghiệp tại Mỹ

Thất nghiệp tại Mỹ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thất nghiệp tại Mỹ

Thất nghiệp tại Mỹ cao kỷ lục kể từ 1945

Thất nghiệp tại Mỹ cao kỷ lục kể từ 1945
Số người Mỹ bị mất công ăn việc làm trong năm 2008 đã nhiều hơn bất kỳ năm nào kể từ Chiến tranh thế giới lần 2 năm 1945. BBC đưa tin giới chủ tại Mỹ đã sa thải khoảng 2,6 triệu việc làm.