Luật sư tư vấn về chủ đề "Thẩm quyền của Toà án"

Thẩm quyền của Toà án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thẩm quyền của Toà án.

Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất
"Hiện nay, Khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 quy định: tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì thẩm quyền giải quyết được xác định theo hướng “Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....