Luat Minh Khue

Thẩm quyền của Toà án

Thẩm quyền của Toà án - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thẩm quyền của Toà án

Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất
"Hiện nay, Khoản 1 Điều 136 Luật Đất đai năm 2003 quy định: tranh chấp đất đai đã được hoà giải tại Uỷ ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì thẩm quyền giải quyết được xác định theo hướng “Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất....