Luat Minh Khue

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của công an phường?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của công an phường? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của công an phường?

Vấn đề liên quan đến chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ?

Vấn đề liên quan đến chủ thể có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính ?
Chào Luật sư, Tôi đang tìm hiểu về xử phạt hành chính đối với cấp xã. Tại điều 38, 39 chương 2 luật số 15/2012 có quy định thẩm quyền của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại điều 38, mục 1 và thẩm quyền của trưởng đồn công an cấp xã tại điều 39, mục 3 có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.