Luat Minh Khue

Thỏa thuận tách thửa đất

Thỏa thuận tách thửa đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thỏa thuận tách thửa đất

Tư vấn thủ tục tách thửa đất

Tư vấn thủ tục tách thửa đất
Thưa luật sư, tôi tên là Hoàng, tôi và ông Nguyễn Văn A có tranh chấp về đất đai và đã được tòa án cấp sơ thẩm giải quyết. Sau đó, ông Nguyễn Văn A kháng cáo bản án sơ thẩm và tòa phúc thẩm đã tiến hành xét xử. Sau khi có bản án phúc thẩm tôi và ông Nguyễn Văn A đã nhiều lần hòa giải tại Tòa và cả 2 bên đồng ý bán nhà và Nguyễn Văn A nhận 1/5 tiền bán nhà