Luat Minh Khue

Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy?

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy?
Xin chào các luật gia! Hiện tại tôi có một vấn đề rất mong được các luật gia của Công ty luật Minh Khuê giải đáp giúp. Công ty tôi là công ty TNHH, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đấu thầu. Do đặc thù công việc nên thời điểm này công ty tôi muốn xin thủ tục cấp phép đăng ký kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Xin các luật gia cho tôi biết tôi cần những thủ tục gì và xin cấp phép ở đâu. Rất mong nhận được hồi âm từ phía Công ty.