Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Cấp Thẻ BHYT"

Thủ Tục Cấp Thẻ BHYT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Cấp Thẻ BHYT.

Thủ tục thanh toán chi phí khám chữa bệnh có thẻ BHYT?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> thanh toán chi phí khám chữa bệnh có <strong>thẻ</strong> <strong>BHYT</strong>?
Thưa luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giúp em cách thanh toán bảo hiểm y tế khi đi sinh. - Em là nhận viên công ty, và có đăng ký mua bảo hiểm y tế tại bệnh viện Hoàn Mỹ tỉnh Đồng Nai. Nay em dự định sinh ở bệnh viện Mekong Hồ Chí Minh. - Em có liên hệ trước với bệnh viện Mekong về hình thức thanh toán bảo hiểm, nhưng bv đó không có thanh toán cho em, họ tư vấn là chỉ xuất hóa đơn và em sẽ phải tự thanh toán với bảo hiểm. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp em cách thức, hồ sơ , và cách tính tiền bảo hiểm sẽ chi trả lại cho mình như thế nào. Trân trọng cảm ơn!