Luat Minh Khue

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu đất

Thắc mắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?

Thắc mắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?
Năm 2000 bác tôi có cho gia đình tôi một mảnh đất, mảnh đất được cho là của ông nội để lại. Nhưng anh chị con của bác tôi nói sẽ đổi cho tôi một mảnh đất khác, gia đình tôi đã đồng ý với mảnh đất khác