Luat Minh Khue

Thủ tục kiện đòi lại tiền được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục kiện đòi lại tiền được pháp luật quy định như thế nào? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục kiện đòi lại tiền được pháp luật quy định như thế nào?

Thủ tục, chi phí để đòi lại tiền ?

Thủ tục, chi phí để đòi lại tiền ?
Kính chào luật Minh Khuê! Tôi có một vấn đề như sau. Mong các anh, chị tư vấn giúp tôi. Tôi làm giáo viên hợp đồng giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn Hà Nội. Hiệu trưởng nơi tôi dạy có nói sẽ lo công việc giúp tôi, bảo tôi đưa trước 100 triệu đồng. Ngày 10/05/2014, tôi có đưa cho anh ta 100 triệu đồng nhưng không có giấy tờ gì.