Luat Minh Khue

Thủ tục nhận vốn góp

Thủ tục nhận vốn góp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thủ tục nhận vốn góp

Thủ tục góp vốn vào công ty cổ phần?

<strong>Thủ</strong> <strong>tục</strong> <strong>góp</strong> <strong>vốn</strong> vào công ty cổ phần?
Thưa luật sư, Em muốn hỏi: Công ty cổ phần của em gồm 3 thành viên, em là đại diện pháp luật đứng tên giám đốc nay hai thành viên kia muốn rút ra khỏi công ty.