Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Thủ Tục Tách Bạch Hộ Khẩu Sau Ly Hôn"

Thủ Tục Tách Bạch Hộ Khẩu Sau Ly Hôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Thủ Tục Tách Bạch Hộ Khẩu Sau Ly Hôn.

Vần đề tách hộ khẩu ?

Vần đề <strong>tách</strong> <strong>hộ</strong> <strong>khẩu</strong> ?
khẩu vào sổ hộ khẩu bên ông ngoại. Đến khi cháu làm thủ tục kết hôn sang nước ngoài thì cần phải có sổ