Luat Minh Khue

Thực hiện hợp đồng lao động

Thực hiện hợp đồng lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thực hiện hợp đồng lao động

Bị thay đổi thời gian làm việc khi có cấp trên mới

Bị thay đổi thời gian làm việc khi có cấp trên mới
Thưa luật sư, luật sư có thể cho tôi hỏi : Tôi làm nhân viên bảo vệ trường học theo hợp đồng 68, trong hợp đồng lao động giữa tôi và hiệu trưởng có ghi giờ làm việc theo luật lao động, thời gian trước tôi được ban giám hiệu sắp xếp làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7 và chủ nhật.