Luat Minh Khue

Tiến bộ bị lãng quên

Tiến bộ bị lãng quên - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tiến bộ bị lãng quên

Án rút gọn – Tiến bộ bị lãng quên

Án rút gọn – Tiến bộ bị lãng quên
Thủ tục rút gọn là thủ tục giải quyết án nhanh chóng, giúp các cơ quan tố tụng giảm tải, tránh được án quá hạn… Dù tiến bộ nhưng trên thực tế, thủ tục này đang dần bị quên lãng.