Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Toà Án Phán Xét"

Toà Án Phán Xét | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Toà Án Phán Xét.

Nâng cao năng lực xét xử cho đội ngũ cán bộ, Thẩm phán

Nâng cao năng lực <strong>xét</strong> xử cho đội ngũ cán bộ, Thẩm <strong>phán</strong>
Trong những năm qua, tình hình tội phạm về mại dâm vẫn diễn biến phức tạp, chưa có chiều hướng giảm đặc biệt là tệ nạn mại dâm trẻ em và người chưa thành niên; mại dâm có yếu tố nước ngoài; mại dâm liên quan đến tội phạm mua bán người, …có xu hướng gia tăng và xảy ra nghiêm trọng.

phán quyết của tòa án liên bang Đức: Châu chấu thắng voi

 <strong>phán</strong> quyết của tòa <strong>án</strong> liên bang Đức: Châu chấu thắng voi
Ngày nay, quyền con người, quyền công dân được thừa nhận và bảo vệ ở tất cả các nước tiến bộ trên thế giới. Tuy nhiên, việc xác định một hoạt động quản lý cụ thể của Nhà nước trong thực tiễn có vi phạm hay hạn chế các quyền tự do cá nhân ghi trong Hiến pháp hay không, lại không phải dễ dàng.