Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Toàn Án Hiến Pháp"

Toàn Án Hiến Pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Toàn Án Hiến Pháp.

Hiến pháp mỹ được làm ra như thế nào ? – Phần 1: Tóm tắt quá trình xây dựng hiến pháp mỹ

<strong>Hiến</strong> <strong>pháp</strong> mỹ được làm ra như thế nào ? – Phần 1: Tóm tắt quá trình xây dựng <strong>hiến</strong> <strong>pháp</strong> mỹ
“Liệu có phải cuộc sống quá đáng yêu và hòa bình quá ngọt ngào tới mức phải mua bằng xiềng xích và nô lệ không? Ơn Chúa tối cao, hãy đừng bao giờ như vậy. Tôi không biết những người khác sẽ chọn con đường nào. Nhưng với tôi, hãy cho tôi tự do hay là chết”. Bài phát biểu của Patrick Henry, tại Đại hội tiểu bang Virgina, Ngày 23 tháng Ba năm 1775.