Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Toàn Án Hiến Pháp"

Toàn Án Hiến Pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Toàn Án Hiến Pháp.

Hiến Pháp năm 2013

<strong>Hiến</strong> <strong>Pháp</strong> năm 2013
Hiến pháp này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6