Luat Minh Khue

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua xe do ăn cắp được?

Trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua xe do ăn cắp được? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua xe do ăn cắp được?

Các vấn đề liên quan đến trộm xe máy ?

Các vấn đề liên quan đến trộm xe máy ?
Kính chào Luật Minh Khuê. Cháu có một người em họ. Trước kia đã có tiền án là lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhưng được hưởng án treo. Giờ em ấy không chịu tu chí, bị bạn bè lôi kéo. Em có đi ăn trộm 5 chiếc xe máy cùng với 3 người khác, và bị bắt. Hiện tất cả đang bị tạm giam. Công an hiện đã thu giữ được 4 xe. Còn 1 chiếc xe vẫn chưa tìm thấy.