Luat Minh Khue

Trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư

Trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư

Bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?

Bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?
Xin chào đoàn luật sư Minh Khuê Gia đình tôi có 1346m2 đất nông nghiệp do điều kiện canh tác xa khó khăn cho việc đi lại nên gia đình tôi đã đổi ruộng cho một gia đình cùng địa phương về gần khu đất ở của gia đình tôi cho tiện canh tác. Hai bên gia đình đã viết giấy tờ chuyển đổi và được trưởng thôn hai bên ký xác nhận vào cuối năm 2004 đồng thời cả hai trường thôn đều ra tận ruộng bàn giao đất đai cho hai bên gia đình cách đây 1-2 năm.