Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trình tự thủ tục việc ủy quyền trông giữ đất"

Trình tự thủ tục việc ủy quyền trông giữ đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trình tự thủ tục việc ủy quyền trông giữ đất.

Tư vấn về vướng mắc một số vấn đề liên quan đến đất đai ?

Tư vấn về vướng mắc một số vấn đề liên quan đến đất đai ?
Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê. Tôi có vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến việc đất đai, kính nhờ quý công ty hướng dẫn và giúp đỡ. Muốn thực hiện công việc đó tôi cần phải làm gì và phải làm gì và có nghĩa vụ gì . Kính mong nhận được sự giúp đỡ của công ty.Tôi xin cảm ơn