Luat Minh Khue

Trợ cấp nuôi con sau ly hôn như thế nào?

Trợ cấp nuôi con sau ly hôn như thế nào? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Trợ cấp nuôi con sau ly hôn như thế nào?

Những vấn đề về cấp dưỡng và quyền nuôi con sau ly hôn ?

Những vấn đề về cấp dưỡng và quyền nuôi con sau ly hôn ?
Xin chào luật sư! Tôi và chồng ly hôn từ ngày 19/8/2013,Tôi được quyền nuôi con gái sinh năm 2013 và anh ta phải cấp dưỡng cho con mỗi tháng 2 triệu đồng.Nhưng từ ngày bản án có hiệu lực đến nay anh ta không hề cấp dưỡng cũng không thăm nom con,khi tôi đề nghị thì anh ta có ý ngoan cố không cấp dưỡng dù anh ta có việc làm,tới nay thì không liên lạc .