Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tranh Chấp Đất Đai Khi Không Có Trích Lục"

Tranh Chấp Đất Đai Khi Không Có Trích Lục | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tranh Chấp Đất Đai Khi Không Có Trích Lục.

Tranh chấp 0.5m đất?

<strong>Tranh</strong> <strong>chấp</strong> 0.5m <strong>đất</strong>?
, chồng tôi được thừa kế phần đất của bà ngoại. Hiện bà ngoại đã mất, giấy tờ trích lục được làm dựa trên