Luat Minh Khue

Tranh chấp đất đai khi không có trích lục

Tranh chấp đất đai khi không có trích lục - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tranh chấp đất đai khi không có trích lục

Tư vấn về vướng mắc một số vấn đề liên quan đến đất đai ?

Tư vấn về vướng mắc một số vấn đề liên quan đến đất đai ?
Kính gửi: Công ty Luật Minh Khuê. Tôi có vướng mắc về một số vấn đề liên quan đến việc đất đai, kính nhờ quý công ty hướng dẫn và giúp đỡ. Muốn thực hiện công việc đó tôi cần phải làm gì và phải làm gì và có nghĩa vụ gì . Kính mong nhận được sự giúp đỡ của công ty.Tôi xin cảm ơn