Luat Minh Khue

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục mua bán đất tại khu dãn dân?

Thủ tục mua bán đất tại khu dãn dân?
Tôi mua mảnh đất dài 20m rộng 5m đất chưa có sổ đỏ nhưng thuộc đất rãn dân của tỉnh cấp theo luật sư thì tôi Cần làm những thủ tục gì để mua đc mảnh đất trên ?