Luat Minh Khue

UBND tỉnh Thái Bình

UBND tỉnh Thái Bình - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về UBND tỉnh Thái Bình

Các trường hợp được đền bù đất khi Nhà nước thu hồi ?

Các trường hợp được đền bù đất khi Nhà nước thu hồi ?
Chào Luật Minh Khuê, Cho phép em hỏi vấn đề liên quan đến đất đai như sau: Nhà em ở vùng nông thôn phía Bắc, tỉnh Thái Bình, sát quốc lộ 221A. Hiện nay có dự án mở rộng làm đường, theo đo đạc thì họ sẽ cắt vào 6m đất nhà em, trong đó có 2m là lấn vào nhà đã xây. Như vậy nếu làm đường nhà em phải phá nhà đi xây lại. Tổng diện tích đất nhà em là dài 36m, rộng 4m. Hôm qua họ cho người đến thẩm định tài sản trong nhà em.