Luat Minh Khue

Viên chức sinh con thứ ba bị xử lý như thế nào

Viên chức sinh con thứ ba bị xử lý như thế nào - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Viên chức sinh con thứ ba bị xử lý như thế nào

Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên ?

Cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3 trở lên ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Theo quy định hiện nay về pháp lệnh dân số, trường hợp công chức, viên chức là Đảng viên sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật Đảng theo quy định, theo quy định của Đảng, đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng thì phải xem xét xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, đoàn thể và ngược lại.