Luat Minh Khue

Xử phạt hành chính trong xây dựng

Xử phạt hành chính trong xây dựng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Xử phạt hành chính trong xây dựng

Tư vấn về xử phạt trong lĩnh vực xây dựng ?

Tư vấn về xử phạt trong lĩnh vực xây dựng ?
Thưa luật sư, Luật sư xin cho tôi hỏi hành vi tự ý xây dựng dựng liều, trại, quán của các hộ tiểu thương trong khu vực chợ mà hành vi đó nằm trong khuôn viên chợ do nhà nước quản lý.