Luật sư tư vấn về chủ đề "agricultural insurance"

agricultural insurance | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề agricultural insurance.

Decision No. 358/QD-TTg

Decision No. 358/QD-TTg
Decision No. 358/QD-TTg dated February 27, 2013 of the Prime Minister on amending and supplementing some of articles of the Decision No. 315/QD-TTg dated March 01, 2011 of the Prime Minister on the pilot implementation of agricultural insurance during 2011- 2013