Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Aids"

Aids | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Aids.

, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

, chống <strong>AIDS</strong> và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm
Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập