Luật sư tư vấn về chủ đề "AIDS/HIV" - Trang 2

AIDS/HIV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề AIDS/HIV.

Thông tư liên tịch 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ ri, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Thông tư liên tịch 68/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý kinh phí thực hiện Quyết định số 65/2005/QĐ-TTg ngày 25/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ ri, trẻ em tàn tật nặng, trẻ em là nạn nhân của chất độc hoá học và trẻ em nhiễm HIV/AIDS

Nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không không ?

Nhiễm HIV có được làm tiếp viên hàng không không ?
Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi theo Thông tư Liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2012 quy định Tiêu chuẩn sức khoẻ nhân viên hàng không thì nếu khi khám sức khoẻ tuyển Tiếp viên hàng không mà có HIV dương tính thì người Tiếp viên đó có bị loại không?

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
Cơ sở hoạt động xét nghiệm HIV dương tính bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động có được đề nghị cấp lại không? Thủ tục tiến hành như thế nào? Cơ sở hoạt động xét nghiệm HIV dương tính bị định chỉ hoạt động trong trường hợp nào? Luật Minh Khuê giải đáp dưới đây:

Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/04/2014 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1150/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 15 tỉnh, thàanh phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, ...

Joint Circular No. 12/2007/TTLT-BYT-BTC the Ministry of Health and the Ministry of Finance guiding the financial management mechanism applicable to drugs and medical equipment under the U.S. Presidents Emergency Plan For Aids Relief (PEPFAR) ..

Joint Circular No. 12/2007/TTLT-BYT-BTC the Ministry of Health and the Ministry of Finance guiding the financial management mechanism applicable to drugs and medical equipment under the U.S. Presidents Emergency Plan For Aids Relief (PEPFAR) ..
Joint Circular No. 12/2007/TTLT-BYT-BTC dated November 19, 2007 of the Ministry of Health and the Ministry of Finance guiding the financial management mechanism applicable to drugs and medical equipment under the U.S. Presidents Emergency Plan For Aids Relief (PEPFAR) for HIV/AIDS protection