Luật sư tư vấn về chủ đề "AIDS/HIV" - Trang 5

AIDS/HIV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề AIDS/HIV.

Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Y tế : Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Y tế : Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục
Quy định chế độ quản lý tài chính đối với việc thực hiện hoạt động tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình dục

Decision No. 96/2007/QD-TTg on management, care, counseling, and treatment for HIV-infected people and on HIV prevention at educational establishments, correcional centres, treatment centres for drug users and sex workers

Decision No. 96/2007/QD-TTg on management, care, counseling, and treatment for HIV-infected people and on HIV prevention at educational establishments, correcional centres, treatment centres for drug users and sex workers
Decision No. 96/2007/QD-TTg of 28 June, 2007, on management, care, counseling, and treatment for HIV-infected people and on HIV prevention at educational establishments, correcional centres, treatment centres for drug users and sex workers, social welfare establishments, prisons, and remand houses

Đề cương giới thiệu luật phòng, chống nhiễm Vi Rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) năm 2006

Đề cương giới thiệu luật phòng, chống nhiễm Vi Rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS) năm 2006
Từ khi trường hợp nhiễm HIV đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện (tháng 12/1990) cho đến tháng 15/9/2005, trên cả nước đã phát hiện được 100.781 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 16.664 trường hợp đã tiến triển thành AIDS và 9.520 trường hợp AIDS đã tử vong. Tất cả 64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trên 94% xã, phường, thị trấn trong cả nước đều chịu sự tác động của đại dịch này.