Luật sư tư vấn về chủ đề "án dân sự"

án dân sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề án dân sự.

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam

Phân tích nhiệm vụ, đặc điểm của luật thi hành án dân sự Việt Nam
Nhận thức được vai trò to lớn của luật thi hành án dân sự Việt Nam, trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước ta đã ban hành như Bộ luật tố tụng dân sự, Pháp lệnh thi hành án dân sự, Luật thi hành án dân sự ... đều có quy định về các nhiệm vụ của luật thi hành án dân sự.

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự ?
Khi bản án, quyết định dân sự của toà án có hiệu lực pháp luật thì các chủ thể có quyền và nghĩa vụ thi hành án phải thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều trường hợp việc thi hành không thể thực hiện được do người phải thi hành án qua một thời gian dài

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?

Thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu ?
Trong thi hành án dân sự, đương sự có quyền tự định đoạt chọn, quyết định thời điểm thích hợp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình để yêu cầu thi hành án. Bài viết tập trung phân tích quy định pháp luật về thời hiệu yêu cầu thi hành án dân sự, cụ thể:

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?

Quy định về việc phân định thẩm quyền của toà án dân sự theo lãnh thổ ?
Việc phân định thẩm quyền của toà án theo lãnh thổ là sự phân định thẩm quyền sơ thẩm vụ việc dân sự giữa các toà án cùng cấp vói nhau, về nguyên tắc, việc phân định thẩm quyền phải được tiến hành trên cơ sở đảm bảo việc giải quyết vụ việc dân sự của toà án được nhanh chóng, đúng hạn.
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook